Litt om Solveig Tallaksen

Solveig Tallaksens yrkesbakgrunn er en blanding av møbler og media. Stor interesse for antikviteter og gamle møbler gjorde at hun etter flere år i NRK utdannet seg til møbeltapetserer med læretid både i Tyskland, Danmark og Norge. Svennebrevet ble tatt ved Skive tekniske skole i Danmark i1992.

Det er nå 20 år siden et koselig verksted i Posebyen ble åpnet, og det er omtalt i en avisartikkel fra dengang. Les faksimile av artikkelen her. Etter noen år i Kristiansand ble det Danmark. De siste 15 årene har Solveig jobbet i TVSør og mediehuset Fædrelandsvennen. Yrket som møbeltapetserer ble holdt  ved like med verksted hjemme.
Kurs i Frankrike

Sommeren 2012 var det kurs i møbelrestaurering i Carpentras  i Frankrike, et kurs med bruk av gamle oppskrifter og metoder for polering og patinering.